Pricing (on 21-03-2020)
Base 65 USD 1770 UAH 5190 RUB
py
- en 10 17 – 1740
- UK 08 20 – 1741
- ru 04 06 –1742
Java
- EN 10 17 –1745
- UK 05 27 –1746
- RU 05 27 –1747
JS/TS
- EN 10 17 – 1780
- UK 10 17 – 1781
- RU 10 17 – 1782
PY EN 10 17
rec172330237
Start курса
To be anounced
Whole course, 6 months
250 usd
7100 uah
After completing the course, access to its materials remains
PY UK 06 04
rec172345916
Дата початку курса
очікується
Набір закрито на канікули
125 usd
3321 грн
Початок нового набору буде оголошено пізніше.
PY4T UK
rec265412587
Доступ курса
до матеріалів
Отримай вже зараз за ціною:
35 usd
999 грн
Чи підпишись на канал і очікуй поступової публікації матеріалів
TXPY UK
rec269324583
Підписка
на матеріали
групи Codarium що навчається до 2021.05
по програмі «Тестування через Автоматизацію»
90 usd
2500 грн
Ти підписуєшся на нові записи, а також доступ до завдань і додаткових відео-рев'ю частих помилок
PY RU 04 06
rec172348161
rec349914817
Зареєструйся зараз
Підібравши комфортну схему оплати
на навчання з 8 грудня
rec349915676
Студент
повноцінне живе навчання з продовженим терміном здачі домашок та іспиту
* Навчання з 8 грудня 2021 року по кінець липня/початок серпня 2022. «Хвости» (нездані домашки та іспит можна буде доздати до кінця літа 2022.
* При оплаті до 31 жовтня – навчання можна буде розпочати на місяць раніше, і мати більше часу на гартування бази, особливо якщо є сумніви щодо своїх сил встигати за основним потоком. А обігнавши потік можна взяти на себе ще й обов'язки «старшого брата» на курсі, допомагаючи з навчанням іншим, що виводить навчання на наступний рівень (кращий спосіб чомусь навчитись – пояснити це іншим). З студентами що грають роль менторів – ми зазвичай більш тісно працюємо в контексті розбору більш глибоких тем в контексті навичок викладання та проведення код-ревью ;)
50 000
грн.
rec349929343
Студент на місяць
повноцінне живе навчання з помісячною оплатою в тому числі за «доздачу хвостів»
* Навчання з 8 грудня 2021 року по кінець липня/початок серпня 2022.
* За доздачу «хвостів» (незданих вчасно завдань та іспиту) з серпня 2022 – треба буде доплачувати окремо – так само помісячно.
* До кінця листопада оплачуються наперед матеріали ціною в 7500 грн. Далі до 8го числа кожного місяця починаючи з грудня оплачується навчання за кожен місяць – сумарно весь курс з грудня по липень обійдеться в 67 500 грн.
7 500
грн.
rec349925827
Вільний слухач
підписка на матеріали курсу
* доступ до матеріалів що відкриватимуться по ходу навчання, включаючи записи проведених вебінарів під час навчання.
7 500
грн.
rec350051779
КУРСЫ TAOTAS/SDET_NEW
Начни сейчас
Подбери для себя удобный тариф
в зависимости от формата обучения
UK
rec503660770
Почни Зараз
Підбери для себе зручний тариф
залежно від формату навчання
RU
rec236256903
BASE
материалы, по 2 код-ревью, 4 месяца, ...
+ 4 задания по основам автоматизации шагов пользователя по Web UI и рефакторинга базовых утилит
+ 10 заданий по построению автоматизации с нуля на проекте от планирования и реализации первых тестов до полного покрытия UI на системном уровне с применением PageObject и его вариаций для построения модели приложения

+ индивидуальные подсказки менторов и два код-ревью* на каждое из заданий
+ анализ текущего карьерного статуса и целей с ментором

+ старт в любое время
+ 6 месяцев на прохождение программы курса

* код-ревью проводит ментор и предоставляет отзыв в одном из удобных ему форматов – видео или аудио-запись до 10 минут либо серия текстовых сообщений с комментариями к коду.

$600 / 25,200
грн.
UK
rec503718357
BASE
матеріали, по 2 код-рев'ю, 4 місяці, ...
+ 4 завдання з основ автоматизації кроків користувача по Web UI і рефакторингу базових утиліт
+ 10 завдань з побудови автоматизації з нуля на проекті від планування й реалізації перших тестів до повного покриття UI на системному рівні з використанням PageObject та його вариацій для побудови моделі додатку

+ індивідуальні підказки менторів и два код-рев'ю* на кожне з завдань
+ аналіз поточного кар'єрного статусу і цілей з ментором

+ старт в будь-який час
+ 6 месяців на проходження програми курсу

* код-рев'ю проводить ментор і є відгуком в одному зі зручних йому форматів – відео чи аудіо-запис до 10 хвилин або серія текстових повідомлень
з коментарями до коду.

$600 / 25,200
грн.
rec236262772
PLUS – на старт с 15 января
материалы, по 3 код-ревью, 3 месяца в потоке по графику, ...
Если хочешь учиться быстрее, живее и веселее в группе, тогда

Правила формата BASE дополняются и уточняется до:

+ 4 онлайн-мастеркласса** по 3 часа по основным темам курса та частым вопроссам по ходу обучения

* 3 код-ревью на каждое из заданий
* старт в потоке по графику
* 3 месяца на прохождение программы курса

* без кешбека ;p
+ но после выпуска – с доступом ко всем материалам этого курса на других языках (Python, Java, ...) которые уже доступны на сайте

** мастерклассы могут проходить в виде серии более кратких часових уроков.
$1000 / 42,000
грн.
RU
rec236260731

PREMIUM
индивидуальное карьерное развитие
Интересно стать частью команды или, как минимум, вместе с нами развивать свои навыки и строить карьеру?

Тогда правила формата BASE дополняются и уточняются* до:

* вступление по собеседованию
* кешбек до 100% по результатам собеседования и дополнительного тестирования**

* индивидуальное количество код-ревью на каждое из заданий
* до 10 часов индивидуальных занятий
* старт в любое согласованное с автором курса время
* индивидуально согласованая длительность обучения по оговоренной расширенной программе курса.

+ оценка уровня и план карьерного развития
+ подготовка к трудоустройству
+ постоянная поддержка при трудоустройстве через компанию автора курса – Automician

** Тестирование может включать прохождение тестов, дополнительных практических заданий и бесплатных курсов на публичных платформах. Мы также учитываем социальное положение абитуриентов, предоставляя возможность поступить на бесплатное обучение студентам без работы, многодетным родителям, а также потерпевшим от военного вторжения России в Украину, и так далее. Обращайся в приват для обсуждения деталей.
0$ – $1500 / 63,000
грн.
UK
rec503725672

PREMIUM
індивідуальний кар'єрний розвиток
Цікаво стати частиною команди або, як мінімум, разом з нами розвивати свої навички і будувати кар'єру?

Тоді правила формату BASE доповнюються и уточнюються* до:

* вступ за співбесідою
* кешбек до 100% за результатами співбесіди і додаткового тестування**

* індивідуальна кількість код-рев'ю на кожне з завдань
* до 10 годин індивідуальних занять
* старт в будь-який погоджений з автором курсу час
* індивідуально погоджена тривалість навчання по оговореній розширеній програмі курсу.

+ оцінка рівня і план кар'єрного розвитку
+ підготовка до працевлаштування
+ постійна підтримка при працевлаштуванні через компанію автора курсу – Automician

** Тестування може включати проходження тестів, додаткових практичних завдань і безкоштовних курсів на публічних платформах. Ми також враховуємо соціальне положення абітурієнтів, надаючи можливість поступити на безкоштовне навчання без роботи, багатодітним батькам, а також потерпілим від військового вторгнення Росії в Україну, та інше. Звертайтеся в приват для обговорення деталей.
0$ – $1500 / 63,000
грн.
RU
rec236260549

PRIVATE
1 час приватных консультационных услуг автора курса по вопросам...
* в рамках тем из программы этого курса,
* касающихся либо материалов и заданий этого курса либо других материалов или проектов, тебя интересующих.

Перед покупкой – свяжись с автором и уточни детали. Указанная цена может меняться в зависимости от сложности тем, уровня твоей подготовки, интересности случая, и других условий;)

Также, можно объединяться в группы до 3 человек и делить оплату на всех.
$125 / 5,250
грн.
UK
rec503732098

PRIVATE
1 година приватних консультаційних послуг автора курсу з питань...
* в рамках тем з програми цього курсу,
* що стосуються або матеріалів і завдань курсу, або інших матеріалів чи проектів, що тебе цікавлять.

Перед покупкою – зв'яжись з автором і уточни деталі. Вказана ціна може мінятися залежно від складності тем, рівня твоєї підготовки, цікавості випадку, та інших умов;)

Також можна об'єднуватись в групи до 3 чоловік і ділити оплату на всіх.
$125 / 5,250
грн.
RU
rec281656030

PRIVATE-6
6 минут приватных консультационных услуг автора курса по вопросам...
* Как PRIVATE, для более удобной оплаты за некратное одному часу время;)
$12,5 / 525
грн.
UK
rec503734527

PRIVATE-6
6 хвилин приватних консультаційних послуг автора курсу з питань...
* Як PRIVATE, для більш зручної оплаты за не кратний одній годині час;)
$12,5 / 525
грн.
RU
rec495888110
Все цены равняются на курс USDT/UAH на kuna.io включая комиссию около 3% учитывая текущую ситуацию с вторжением России в Украину.
UK
rec503735853
Всі ціни прив'язані до курсу USDT/UAH на kuna.io враховуючи комісію близько 3% з урахуванням поточної ситуації з вторгненням Росії в Україну.
RU
rec236258274
UK
rec503724174
Началокурса
2 ноября
Весь курс, 6 месяцев
125 usd
3322 грн
8860 rub
После прохождения доступ к материалам остается
7107
грн.
Начать
Дата стартакурса
ожидается
Набор закрыт на каникулы
125 usd
3322 грн
8860 rub
Начало нового набора будет оглашено позже
JAVA EN 10 17
rec172393896
Start курса
October 17th
Whole course, 3 months
65 usd
1745 uah
After completing the course, access to its materials remains
JAVA UK 05 27
rec172621617
Встигнути до курса
10 липня
На формат з 2 відгуками на завдання
125 usd
3406 грн
З 10 липня набір на цей формат буде закрито на канікули
JAVA RU 05 27
rec172645372
Успеть докурса
10 июля
На формат с 2 проверками на задание
125 usd
3407 грн
8870 rub
С 10 июля набор на этот формат будет закрыт на каникулы
Подбери для себя удобный тариф
в зависимости от формата работы с материалами курса
PRO
Мне нужны только материалы, вдруг что проверю себя сам!

+ статьи и 14 заданий
+ FAQ для самостоятельной работы над заданиями
+ видео-ревью частых ошибок для самостоятельной проверки своих решений
$35
Временно недоступен
ECO
Первый раз проверю себя сам по видео-ревью, а после хочу контрольный отзыв.

Как PRO, плюс...
+ 1 отзыв на финальную версию решения после прохождения видео-ревью для каждого задания

* где отзыв (тут и ниже) – это видео- или аудио-запись до 10 минут либо серия текстовых сообщений со скриншотами.
$65
Временно недоступен
BASE
Для более индивидуального усвоения материала хочу отзыв и на первую версию решения.

Как PRO, плюс...
+ 1 отзыв на первую версию решения каждого задания до прохождения видео-ревью
+ 1 отзыв на финальную версию решения после прохождения видео-ревью для каждого задания

$125
Временно недоступен
BASE+
Хочу больше индивидуальной работы. Хочу по-максимуму учиться на своих ошибках, а на чужих, просматривая видео-ревью, – уже закреплять полученный мной опыт.

Как PRO, плюс...
+ 1 отзыв на первую версию решения каждого задания до прохождения видео-ревью
+ 1 отзыв на вторую версию решения каждого задания до прохождения видео-ревью
+ 1 отзыв на финальную версию решения после прохождения видео-ревью для каждого задания
$185
Временно недоступен
PREMIUM
Как BASE+, только с увеличенным до 6 месяцев периодом обучения ;)

* эта опция замещает предыдущие для первых групп, когда менторы больше времени уделяют подготовке дополнительных видео-материалов, когда обучение может длиться дольше чем 3 месяца из-за увеличенной нагрузки на менторов
$250
7107 грн
PRIVATE
1 час приватных консультаций автора курса по вопросам:

* в рамках тем из программы этого курса
* касающихся как материалов и заданий курса, так и других материалов или проектов, тебя интересующих

Перед покупкой – рекомендуется связаться с автором и уточнить детали.
+ $46
+ 1300 грн
Course Prices
Create beautiful, professional web-sites and landing pages with us.
$200
Create beautiful, professional campaigns for free—no design
$300
Level up with automation workflows, e-commerce-focused features
JS/TS EN 10 17
rec173366772
Start курса
March 17th
Whole course, 3 months
250 usd
7100 uah
After completing the course, access to its materials remains
JS/TS UK 10 17
rec173536300
Початок курса
17 березня
Весь курс, 3 місяці
250 usd
7100 грн
Після проходження курсу, доступ до матеріалів залишається
JS/TS RU 10 17
rec173589689
Начало курса
17 Марта
Весь курс, 3 месяца
250 usd
7100 грн
После прохождения курса, доступ к материалам остается